krokos.net.pl
Masz wyłączoną obsługę javascript, niektóre funkcje na stronie mogą działać nieprawidłowo
30.11.2023
Andrzej, Maura, Ondraszek, Justyna, Konstanty, Marta, Zbysław
dziś jest : 334 dzień roku wschód słońca o : 7:17 , zachód o : 15:47 koniec roku za : 31 dni
Programowanie PHP - Zakodowanie Plików Graficznych Algorytmem Base64
Jest to klasa pozwalająca na zakodowanie plików graficznych o rozszerzeniach takich jak gif, jpg i png algorytmem base64.
Po co to komu ? A choćby na zapisanie pliku w formie cyfrowej do bazy. Niekiedy bardziej praktyczne jest wyświetlanie grafiki z postaci cyfrowej niż z pliku graficznego. Oczywiście musimy pamiętać, że im wiekszy jest oryginalny plik graficzny tym też większa będzie jego objętość w formie cyfrowej.
Klasa pozwala na przetworzenie obrazka do postaci kodu lub wygenerowanie gotowego pliku, z dodatkową opcją długości znaków w linii.
CODE : php
 1. /**
 2.  * convert images to base64 string or file
 3.  * copyright : (c) 2013 Andrzej Krokos
 4.  * version PHP : 5
 5.  * author : shreker983@gmail.com
 6.  * licence : GPL
 7.  *
 8. */
 9.  
 10. class img_base64
 11. {
 12.     // back to form
 13.     function show_back()
 14.     {
 15.         echo '<p align="center"><button class="przycisk" onclick="window.location.href =''.$_SERVER["PHP_SELF"].''">RETURN</button></p>';
 16.     }
 17.     // return file size
 18.     function file_size($size)
 19.     {
 20.         return round($size/1024/1024, 2);
 21.     }
 22.     // show and generate img code
 23.     function show_img_code($ext, $size, $imgcode, $namefile)
 24.     {
 25.         echo '<?php'."\r\n";
 26.        echo "\r\n";
 27.        echo '// generate : '.date('Y-m-d H:i:s').' from oryginal file : '.$namefile.''."\r\n";
 28.         echo "\r\n";
 29.         echo '  function image()'."\r\n";
 30.         echo '  {'."\r\n";
 31.         echo '      header("Content-type: image/'.$ext.'");'."\r\n";
 32.         echo '      header("Content-length: '.$size.'");'."\r\n";
 33.         echo '      echo base64_decode("'.$imgcode.'");'."\r\n";
 34.         echo '}'."\r\n";
 35.         echo "\r\n";
 36.         echo 'if (array_key_exists("image", $_REQUEST) && $_REQUEST["image"] == "img") { image(); die(); }'."\r\n";
 37.         echo "\r\n";
 38.         echo '?>'."\r\n";
 39.         echo "\r\n";
 40.         echo '<img src="<?php echo $_SERVER["PHP_SELF"]; ?>?image=img" />';
 41.     }
 42.     // show upload image form
 43.     function show_form()
 44.     {
 45.         echo '<table id="" width="500px" align="center">';
 46.         echo '<tr align="center"><td align="center"><p style="font-family:arial; color:black; font-size:12px; font-weight:bold;">select an image file to encode<br />(acceptable formats : jpg, gif, png)</p></td></tr>';
 47.         echo '<tr align="center"><td align="center"><form id="" name="" action="" enctype="multipart/form-data" method="post">';
 48.         echo '<input type="file" name="uploadfile" size="35"></td></tr>';      
 49.         echo '<tr align="center"><td align="center"><font style="font-family:arial; color:black; font-size:12px; font-weight:normal;">get code: </font><input type="radio" value="cg" checked name="pts">';
 50.         echo '<font style="font-family:arial; color:black; font-size:12px; font-weight:normal; padding: 0px 0px 0px 10px;">show code: </font><input type="radio" value="cs" name="pts">';
 51.         echo '<font style="font-family:arial; color:black; font-size:12px; font-weight:normal; padding: 0px 0px 0px 10px;">characters / line: </font><input type="text" name="linelength" value="50" maxlength="4" style="width:40px; text-align:center;" /></td></tr>';
 52.         echo '<tr align="center"><td align="center"><input type="hidden" name="submit" value="encode">';
 53.         echo '<input class="przycisk" type="submit" name="send" value="EXECUTE">';
 54.         echo '</form></td></tr>';
 55.         echo '</table>';    
 56.     }
 57.     // execute & generate img code
 58.     function execute_code()
 59.     {
 60.         // set data
 61.         $this->ext = array('gif', 'jpg', 'jpeg', 'png'); // acceptable ext image
 62.         $this->typy_mime = array('image/gif', 'image/jpg', 'image/jpeg', 'image/png'); // acceptable mime type images files
 63.         $this->max_wielkosc = 1; // max size file
 64.  
 65.         if (array_key_exists('submit', $_POST))
 66.         {          
 67.                 if ($_FILES['uploadfile']['error'] > 0)
 68.                 {
 69.                 echo '<p align="center"><font style="font-family:arial; color:red; font-size:12px; font-weight:bold;">ERROR : </font><font style="font-family:arial; color:red; font-size:12px; font-weight:bold;">'.$_FILES['uploadfile']['error'].'</font></p>';
 70.                 $this->show_back();
 71.                 }    
 72.             else if (($_FILES['uploadfile']['name'] == 'none') or (!file_exists(htmlspecialchars(strip_tags(addslashes($_FILES['uploadfile']['tmp_name']))))))
 73.             {
 74.                         echo '<p align="center"><font style="font-family:arial; color:red; font-size:12px; font-weight:bold;">NO FILE !</font></p>';
 75.                 $this->show_back();
 76.             }
 77.                 elseif ($this->file_size($_FILES['uploadfile']['size']) >= $this->max_wielkosc)
 78.                 {
 79.                         echo '<p align="center"><font style="font-family:arial; color:red; font-size:12px; font-weight:bold;">TOO BIG PICTURE !</font></p>';
 80.                 $this->show_back();    
 81.                 }
 82.             else if(!in_array($_FILES['uploadfile']['type'], $this->typy_mime))
 83.             {
 84.                 echo '<p align="center"><font style="font-family:arial; color:red; font-size:12px; font-weight:bold;">ERROR FILE !</font></p>';
 85.                 $this->show_back();        
 86.             }
 87.             else if (htmlspecialchars(strip_tags(addslashes($_FILES['uploadfile']['tmp_name']))) != '')
 88.             {
 89.                 if (preg_match('@(.*)\.('.implode('$|', $this->ext).'$'.')@i', $_FILES['uploadfile']['name']))
 90.                 {
 91.                         $file = fopen(htmlspecialchars(strip_tags(addslashes($_FILES['uploadfile']['tmp_name']))), 'rb');
 92.                         $size = filesize(htmlspecialchars(strip_tags(addslashes($_FILES['uploadfile']['tmp_name']))));
 93.                     $ext = pathinfo($_FILES['uploadfile']['name'], PATHINFO_EXTENSION);
 94.                     $extff = fread($file, $size);
 95.                         fclose($file);
 96.                         $encimg = base64_encode($extff);
 97.                         $imgcode = chunk_split($encimg, $_POST['linelength'], "'.'");
 98.                     $namefile = htmlspecialchars(strip_tags(addslashes($_FILES['uploadfile']['name'])));
 99. ;                    if (array_key_exists('pts', $_POST) && $_POST['pts'] == 'cg')
 100.                     {
 101.                         header('Content-type: application/x-httpd-php');
 102.                         header('Content-Disposition: attachment; filename=image.php');
 103.                         $this->show_img_code($ext, $size, $imgcode, $namefile);
 104.                         die();
 105.                     }
 106.                     else if (array_key_exists('pts', $_POST) && $_POST['pts'] == 'cs')
 107.                     {
 108.                         $_POST['linelength']+=5;
 109.                         echo '<table id="" width="500px" align="center">';
 110.                         echo '<tr align="center"><td align="left"><p style="font-family:arial; color:black; font-size:12px; font-weight:bold;">copy the code below :</p></td></tr>';
 111.                         echo '<tr align="center"><td align="center"><form id="" name="">';
 112.                         echo '<textarea name="t" style="width:100%; height:250px; font-family:arial; color:black; font-size:12px; font-weight:normal">';
 113.                         $this->show_img_code($ext, $size, $imgcode, $namefile);
 114.                         echo '</textarea></td></tr>';
 115.                         echo '<tr align="center"><td align="right"><input class="przycisk" type="button" value="SELECT ALL" onclick="t.focus(); t.select();">';
 116.                         echo '</form></td></tr>';
 117.                         echo '</table>';
 118.                     }
 119.                     $this->show_back();
 120.                 }
 121.                 else
 122.                 {
 123.                     echo '<p align="center"><font style="font-family:arial; color:red; font-size:12px; font-weight:bold;">ERROR FILE !</font></p>';
 124.                     $this->show_back();
 125.                 }
 126.             }
 127.         }
 128.         else
 129.         {
 130.             $this->show_form();
 131.         }
 132.     }  
 133. }
 134.  
 135. // example
 136. $img = new img_base64();
 137. $img->execute_code();
pobierz plik ( rozmiar : 2.07 kB )
ocena : 4.9(oddano : 9 głosów)
online : 1 użytkownik, dziś odwiedziło : 8 osób
Zgodnie z nowelizacją ustawy o Prawie Telekomunikacyjnym informujemy, że strona krokos.net.pl w swoim działaniu korzysta z zapisywanych informacji w postaci ciasteczek (ang. cookies).
Pomagam - Fundacja TVN
powered by scms © 2004 - 2023 design by sid