krokos.net.pl
Masz wyłączoną obsługę javascript, niektóre funkcje na stronie mogą działać nieprawidłowo
26.05.2024
Ewelina, Jan, Paweł, Filip, Paulina, Ewelin, Marianna
dziś jest : 147 dzień roku wschód słońca o : 4:45 , zachód o : 20:37 koniec roku za : 218 dni
INFORMATYKA - UTK - Bramki Logiczne
Bramkami logicznymi nazywamy układy elektroniczne realizujące funkcje logiczne jednej lub wielu zmiennych. Sygnały wejściowe i wyjściowe bramek przyjmują wartość 0 lub 1.

Podstawowe bramki logiczne to: AND, OR, NOT (inwerter), NAND, NOR, XOR. Wszystkie bramki logiczne, z wyjątkiem NOT mogą mieć większą liczbę wejść. Bramki logiczne należą do grupy cyfrowych układów kombinacyjnych, tzn. układów w których stan wyjść jednoznacznie zależy od aktualnego stanu wejść. Bramka scharakteryzowana jest poprzez nazwę, symbol graficzny, funkcje logiczne oraz tzw. tablicę prawdy.

Bramka AND (iloczyn). Bramka ta realizuje tzw. iloczyn logiczny. Na wyjściu stan "1" występuje tylko i wyłącznie wtedy gdy na wszystkich wejściach bramki ustawiony jest również stan logiczny "1". Bramka ta posiada conajmniej dwa wejścia (u nas po lewej stronie) - może jednak posiadać ich więcej - teoretycznie nieskończenie wiele. W praktyce spotyka się bramki posiadające do 8 wejść. Natomiast wyjście wszystkie bramki mają tylko jedno. Bramki AND można znaleźć np. w układzie 7408.

Bramka NAND (negacja iloczynu). Bramka ta stanowi jakby połączenie bramki AND i NOT. Zero logiczne "0" na wyjściu jest ustawiane tylko wtedy gdy na obu wejściach jest jedynka logiczna "1". W pozostałych przypadkach na wyjściu zawsze jest stan "1". Widać więc, że jest ona dokładną odwrotnością bramki AND - porównaj tablice prawdy dla obu bramek. Również i ta bramka może mieć wiele wejść i tylko jedno wyjście. Bardzo popularnym układem scalonym jest układ 7400 zawierający cztery bramki NAND.

Bramka OR (suma). Jest to tzw. bramka sumy logicznej. W przypadku tej bramki wystarczy aby choć na jednym z jej wejść pojawił się stan "1" i wtedy na wyjściu również pojawi się jedynka logiczna "1". Odnośnie ilości możliwych wejść - jak wyżej. Bramki OR znajdują się między innymi w układzie 7432.

Bramka NOR (negacja sumy). A ta bramka natomiast jest odwrotnością bramki OR. Zero na wyjściu pojawia się zawsze wtedy, gdy choćby na jednym z wejść jest jedynka logiczna. Tylko wtedy gdy wszystkie wejścia są ustawione w stan "0" na wyjściu pojawia się "1". Bramki te można znaleźć w układzie 7402.

Bramka NOT (negacja). Jest to najprostsza bramka; jej zadaniem jest odwracanie (negowanie) sygnału wejściowego. Gdy na wejściu ustawimy sygnał "1" to na wyjściu otrzymamy "0", a gdy na wejściu ustawimy "0" to na wyjściu pojawi się "1". Wejście bramki, wg przedstawionego wyżej symbolu graficznego znajduje się po lewej stronie; po prawej jest jej wyjście. Bramka ta zawsze ma tylko jedno wejście. Układ scalony zawierający bramki NOT to na przykład układ 7404.

Bramka Exclusive-OR (XOR, czyli WYŁĄCZNE LUB) jest ciekawą funkcją, chociaż mniej podstawową niż AND i OR. Wyjście bramki XOR jest w stanie wysokim, jeżeli jedno albo drugie wejście jest w stanie wysokim (jest to zawsze funkcja dwóch zmiennych). Mówiąc inaczej, wyjście jest w stanie wysokim, jeżeli stany wejść są różne. Bramka XOR realizuje dodawanie bitów modulo-2.
Dostęp tylko dla zalogowanych użytkowników !
Bramki logiczne są "umieszczone" w elektronicznych układach scalonych. Układ scalony jest półprzewodnikowym kryształem krzemu, inaczej zwanym modułem (ang. chip), zawierającym elektroniczne części, takie jak min.: tranzystory, diody, rezystory i kondensatory. Elementy te są połączone wewnątrz tego modułu, tworząc żądany układ elektroniczny. Moduł jest zamontowany w ceramicznej lub plastykowej obudowie z przymocowanymi zewnętrznymi końcówkami. Złożoność układów scalonych określa tzw. skala integracji. Przyjęto, że układem scalonym o małej skali integracji SSI (ang. Small Scale Integration) jest to układ ktory zawiera do 10 bramek. Układ scalony o średniej skali integracji MSI (ang. Medium Scale Intergration) zawiera od 10 do 100 bramek. Układ scalony o dużej skali integracji LSI (ang. Large Scale Integration) zawiera od 100 do kilku tysięcy bramek. Układy scalone zawierające więcej niż kilka tysięcy bramek są układami o bardzo dużej skali integracji VLSI (ang. Very Large Scale Integration). Superduży stopień scalenia, wielki stopień scalenia, olbrzymi stopień scalenia, SLSI, ULSI (ang. Super Large Scale of Integration, Ultra Large Scale of Integration) oznacza największy stopień scalenia układu elektronicznego w obiegowej klasyfikacji. Układy ULSI zawierają w jednej strukturze krzemowej wiele milionow tranzystorów. Tyle elementów zawierają np. architektury procesorów 32 i 64 bitowych.

Układem kombinacyjnym nazywamy układ, w którym każda kombinacja sygnałów wejściowych jednoznacznie określa kombinację sygnałów wyjściowych. Kombinacja sygnałów wejściowych nazywana jest stanem wejść, natomiast kombinacja sygnałów wyjściowych - stanem wyjść.

Dekoderem (konwerterem kodu) nazywamy układ kombinacyjny realizujący funkcję logiczną zmieniającą informację dwójkową z jednej postaci na drugą (z jednego kodu na inny).

Kod Graya, zwany również kodem refleksyjnym. Kolejne wyrazy kodu Gray'a różnią się od siebie stanem tylko jednego bitu. Zapisujemy numer wyrazu kodu Gray'a w naturalnym kodzie dwójkowym na zadanej liczbie bitów. Brakujące bity uzupełniamy bitem 0.
Dostęp tylko dla zalogowanych użytkowników !
Dostęp tylko dla zalogowanych użytkowników !
online : 1 użytkownik, dziś odwiedziło : 30 osób
Zgodnie z nowelizacją ustawy o Prawie Telekomunikacyjnym informujemy, że strona krokos.net.pl w swoim działaniu korzysta z zapisywanych informacji w postaci ciasteczek (ang. cookies).
Pomagam - Fundacja TVN
powered by scms © 2004 - 2024 design by sid