krokos.net.pl
Masz wyłączoną obsługę javascript, niektóre funkcje na stronie mogą działać nieprawidłowo
27.02.2024
Gagriela, Liwia, Leonard, Anastazja, Damian, Gabriel, Sierosław
dziś jest : 58 dzień roku wschód słońca o : 6:34 , zachód o : 17:21 koniec roku za : 307 dni
INFORMATYKA - UTK - Zarys Historii Informatyki
Czasy najdawniejsze
Człowiek wykonywał obliczenia już w czasach najdawniejszych. Musiał policzyć zwierzęta, żołnierzy, zboże. Początkowo używał do tego celu najprostszych przedmiotów takich jak kamienie, czy nawet palce u rąk. Jednak wykonanie nawet małoskomplikowanych działań mnożenia i dzielenia na cyfrach rzymskich (arabskie pojawiły się w wieku XVI-tym) sprawiało dużo kłopotów i zajmowało wiele czasu. Około 3000 lat p.n.e. w środkowej Azji wynalezione zostało liczydło (ang. "abacus"). Zbudowane z kuleczek lub talerzyków poruszających się po metalowych pręcikach, używało kombinowanego systemu dwójkowo-piątkowego. Wszystkie rozwinięte kultury starożytne posługiwały się jakąś odmianą liczydeł. Co ciekawe nawet dzisiaj można znaleźć osoby posługujące się na codzień tymi urządzeniami.

4000-1200 p.n.e.
Sumerowie zaczynają zapisywać transakcje handlowe na glinianych tabliczkach.

3000 p.n.e.
Powstaje pierwsze liczydło w Babilonii.

250-230 p.n.e.
Metodą sita Eratostenesa udaje się ustalić liczby pierwsze. Metoda poszukiwania liczb pierwszych polega na usuwaniu z ciągu liczb naturalnych liczb będących iloczynami liczb naturalnych.

876 n.e.
Pierwsze, zarejestrowane w Indiach, użycie symbolu 0.

Rok 1614
szkocki teolog i matematyk, John Napier, odkrył logarytmy, dzięki którym skomplikowane mnożenie można zastąpić prostym dodawaniem. Wprowadził też tzw. tabliczki Napiera. Bazując na jego dokonaniach, w roku 1622, William Oughtred stworzył suwak logarytmiczny, który jeszcze bardziej ułatwił wykonywanie obliczeń.

Rok 1642
we Francji, Blaise Pascal skonstruował mechaniczną maszynę do dodawania, którą nazwano Pascaline. Miała pomóc jego ojcu, poborcy podatkowemu, w wykonywaniu swojej pracy. Ograniczeniem maszyny było to, że wykonywała obliczenia na liczbach składających się maksymalnie z ośmiu cyfr. Wynalazek Pascala jest uważany za pierwszą dodającą maszynę, mimo że już w roku 1623 niemiecki profesor, Wilhelm Schickard, zbudował kalkulator o większych możliwościach. Niestety wynalazek został zapomniany i nikt nie zwrócił na niego uwagi.

Rok 1673
wybitny niemiecki filozof, polityk i matematyk, Gottfried Wilhelm von Leibnitz, skonstruował maszynę arytmetyczną. Chociaż zdobyła ona znaczny rozgłos, jej twórca nie zdołał znaleźć nikogo chętnego do jej budowy. Dwa lata później Leibnitz odkrył rachunek różniczkowy, całkowy, system dwójkowy. W roku 1694 stworzył kalkulator, który mógł wykonywać operacje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, a także pierwiastkowania. Zasady jego konstrukcji były wykorzystywane jeszcze przez kilka stuleci w budowie podobnych urządzeń.

Rok 1822
Osobą żyjącą w owych czasach, która była najbliższa wynalezienia "prawdziwego komputera" był angielski matematyk i wynalazca, Charles Babbage. Pracując dla Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego, musiał wykonywać wiele żmudnych obliczeń przy pomocy tablic logarytmicznych, które zawierały niestety mnóstwo błędów. Zauważył, że wiele zadań matematycznych, takich jak chociażby tworzenie tablic, można wykonać przy pomocy maszyny. W roku 1822 rozpoczął pracę nad konstrukcją urządzenia, które mogłoby rozwiązywać równania różniczkowe (angielska nazwa tego urządzenia brzmi "Difference Engine"). Jednak po dziesięciu latach zarzucił projekt, gdyż postanowił zbudować urządzenie uniwersalne, mogące rozwiązywać różnorodne zagadnienia matematyczne. Maszyna Analityczna, bo tak ją nazwał, gdyby została zbudowana, byłaby pierwszym programowalnym komputerem. Zasada jej działania była podobna do współczesnych komputerów cyfrowych z programowym sterowaniem przebiegu obliczeń. Instrukcje miały być zapisywane na kartach dziurkowanych, obliczenia wykonywane przy użyciu pamięci operacyjnej, a rozwiązania drukowane. Z uwagi na ówczesny poziom techniki, pełna realizacja tego genialnego projektu nie była możliwa.

Rok 1867
Wynalezienie przez Sholesa maszyny do pisania

Rok 1890
W USA, według konstytucji, co 10 lat wykonywany ma być spis powszechny ludności. Ponieważ populacja kraju była coraz większa, spodziewano się, że ten planowany na rok 1890, nie zostanie skończony w ciągu dekady. Rząd Stanów Zjednoczonych postanowił znaleźć sposób na przyspieszenie całego procesu. Zorganizowano konkurs na urządzenie, które tego dokona. Wygrał go Herman Hollerith ze swoją maszyną tabulacyjną. Służyła ona do wprowadzania, sortowania i podliczania danych i wykorzystywała do tego celu dziurkowane karty. Dzięki urządzeniu wyniki spisu udało się opracować w ciągu niecałych 3 lat. Hollerith dzięki swojemu wynalazkowi stał się sławny i bogaty, założył w roku 1896 firmę Tabulating Machine Company, która po połączeniu z kilkoma innymi stworzyła International Business Machines, czyli po prostu IBM.

Rok 1904
W roku 1904 Sir John Fleming wynalazł lampę elektronową, dwuelektrodową (diodę). Dwa lata później, Lee de Forest, stworzył lampę trójelektrodową, czyli triodę. Taka lampa pełnić może rolę przekaźnika, jednak nie zawierając elementów mechanicznych, działa znacznie szybciej. Lampy elektronowe są głównym elementem budowy komputerów pierwszej generacji.

Rok 1933
Osobą, o której warto wspomnieć, jest niemiecki inżynier budownictwa, Konrad Zuse. Zbudował on w roku 1933 komputer Z1, oparty na przekaźnikach. Urządzenie korzystało z binarnego systemu liczbowego, co było swoistą innowacją. Większość komputerów generacji pierwszej używało bowiem innych systemów, np. dziesiętnego. W roku 1941 Zuse skończył komputer Z3, który był w pełni funkcjonalnym automatem liczącym sterowanym programem. Co ciekawe, potrafił wykonywać także operacje na liczbach zmiennoprzecinkowych. Z3 pracował bezbłędnie na 2600 przekaźnikach!

Rok 1938
Wiliam Hewlett i David Packard zakładają firmę HP w garażu w Palo Alto w Kalifornii.

Rok 1945
John von Neumann, węgierski matematyk pracujący w USA, także w ogromnym stopniu przyczynił się do rozwoju maszyn liczących. W roku 1945 opublikował raport, w którym opisał projekt uniwersalnego komputera, znanego pod nazwą maszyna z Princeton. Miał on spełniać kilka podstawowych założeń. Po pierwsze powinien mieć stosunkowo prostą budowę fizyczną. Po drugie program powinien być przechowywany w pamięci operacyjnej razem z danymi. Program, jak i kolejność wykonywania instrukcji mają być modyfikowalne w zależności od uzyskanych wcześniej wyników obliczeń. Postulaty te stanowią do dzisiaj podstawę budowy komputerów. Jeszcze w roku 1945 rozpoczęto prace nad realizacją maszyny von Neumanna, urządzenia o nazwie EDVAC. Zostały one jednak zakończone, z różnych powodów, dopiero w roku 1951.

Rok 1945
Frederic Williams (1911-77), angielski profesor na uniwersytecie w Manchesterze, wprowadza do użytku wynalezioną przez siebie i opatentowaną w 1946 pamięć operacyjną opartą na lampach elektronowych (pamięć lampowa, CRT). 23 grudnia pokazany został wąskiej publiczności tranzystor (TRANsfer reSISTOR). Urządzenie wynaleźli pracownicy AT&T Bell Telephone Laboratories: Walter Brattain, William Shockley i John Bardeen. Za swoje osiągnięcie otrzymali w roku 1956 nagrodę Nobla. Tranzystor posiada takie same właściwości jak lampa elektronowa, tyle że jest szybszy, rzadziej ulega uszkodzeniu, zużywa mniej energii i emituje mniej ciepła. Komputery używające tranzystorów są ok. tysiąca razy szybsze od lampowych. Są to urządzenia drugiej generacji, pojawią się za nie mniej niż sześć lat. W 1948 roku Bell Labs opatentował tranzystor.

Rok 1946
Inżynierowie z Uniwersytetu Pensylwanii demonstrują ENIAC, pierwszy elektroniczny komputer ogólnego zastosowania.

Rok 1948
Jesienią IBM przedstawia model 604. Jest to programowalny kalkulator oraz dziurkarka kart perforowanych. Zawiera tylko 1400 lamp elektronowych. Potrafi on przeczytać kartę, przeprowadzić do 60 operacji w ciągu 80 milisekund i wyprowadzić rezultaty na tę samą kartę. Zostaje wprowadzony nowy nośnik pamięci - bęben magnetyczny, cechujący się małym poborem energii. Jego konstruktorem jest Andrew Donald Booth. Newman i Williams oraz ich współpracownicy z uniwersytetu w Machesterze, kończą budowę prototypowej maszyny Manchester MARK I. Jest to pierwszy programowalny komputer, w którym cały program jest umieszczony w pamięci. Używa on pamięci operacyjnej zaprojektowanej przez Williamsa (pamięć lampowa). Programy są wprowadzane za pomocą klawiatury w postaci binarnej, a wynik jest odczytywany, także w postaci binarnej, na jednej z lamp. Pierwszy program został uruchomiony 21 czerwca. Jego autorem jest prof. Tom Kilburn. W styczniu Wallace Eckert (1902-71) z IBM, wraz ze współpracownikami kończy SSEC (Selective Sequence Electronic Calculator). SSEC jest pierwszym kalkulatorem, który wykonuje instrukcje krok po kroku i jest w stanie zmieniać działanie programu w zależności od wcześniej uzyskanych rezultatów. SSEC jest 250 razy szybszy od MARK I. Zawiera 8 rejestrów, pamięć o pojemności 150 słów oraz 66 taśm papierowych o całkowitej pojemności 20000 słów. Słowo ma rozmiar 20 cyfr. Maszyna jest zbudowana z 12000 lamp elektronowych oraz 21400 przekaźników. Jest bardzo głośna i wydziela mnóstwo ciepła.

Rok 1949
John Mauchly wynajduje Short Code, pierwszy międzynarodowy język programowania wysokiego poziomu. Eckert i Mauchly, po założeniu własnej firmy, budują BINAC-a. Jest on przeznaczony dla sił powietrznych USA. Posiada podwójne procesory, każdy z 700 lampami i pojemnością pamięci po 512 31-bitowych słów. Każdy procesor zajmuje tylko 4 stopy kwadratowe. Może wykonać 1000 mnożeń na sekundę. Jednak projektanci, zajęci budową UNIVAC-a, nie poświęcili zbyt dużo czasu BINAC-owi, przez co jest trochę niedopracowany. W maju Maurice Wilkes i jego współpracownicy z uniwersytetu w Cambridge kończą pracę nad komputerem EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Computer). Projekt jest wspierany finansowo przez J. Lyons & Co. Ltd.. Jest to pierwszy w pełni skalowany komputer, z programem przechowywanym w pamięci. Prędkość EDSAC-a to 500 kHz, większość instrukcji jest wykonywana przez ok 1500 ms.

Rok 1950
Narodowe Biuro Standardów (US National Bereau of Standards) uruchamia komputer SEAC (Standards Eastern Automatic Computer). Aby zmniejszyć liczbę lamp elektronowych, użyto 12000 germanowych diod. Pamięć komputera jest w stanie przechować 512 45-bitowych słów.
Konrad Zuse kończy budowę Z4 i instaluje go na Politechnice Federalnej w Zurychu. Komputer ma zmodyfikowaną budowę, dzięki czemu może wykonywać skoki warunkowe. Poza tym podczas wykonywania instrukcji w tym samym czasie dwie kolejne są odczytywane i dodatkowo przeprowadzane są różnorakie optymalizacje. Z4 był używany przez 5 lat na Politechnice, a następne 5 we Francji.

Rok 1951
David A. Huffman tworzy algorytm Huffmana. Będzie on używany do kompresji danych, co w znacznym stopniu przyspieszy ich przesyłanie przez pierwsze, bardzo wolne modemy. Pierwszy komputer dla biznesu zostaje skończony. Jest to LEO (Lyons Electronic Office). Jego projektantami są T. Raymond Thompson, John Simmons oraz ich współpracownicy z firmy Lyons Co. z Anglii.
John Mauchly i John Eckert budują UNIVAC I, pierwszy komercyjny komputer, zainstalowany w amerykańskiej instytucji zajmującej się spisami ludności. Grace Murray Hopper wynajduje translator AO, zamieniający kod programu w kod binarny (ASM ->OBJ). UNIVAC jest pierwszym urządzeniem komercyjnie dostępnym w USA, sprzedanym za milion dolarów. Komputer jest programowalny, zatem nie ma potrzeby, przy każdym nowym zadaniu, przebudowy układów i zmiany przełączników. Maszyna pobiera instrukcje bezpośrednio z programu umieszczonego w pamięci. Jej pojemność to 1000 12-cyfrowych słów. UNIVAC potrafi wykonać 8333 operacji dodawania lub 555 mnożenia w ciągu sekundy. Zbudowany jest z 5000 lamp i zajmuje 200 stóp kwadratowych powierzchni.
An Wang z Chin zakłada firmę Wang Laboratories Inc w Bostonie. Pierwszym wynalazkiem jest pamięć oparta na rdzeniach ferrytowych.
Jay Forrester, wraz ze współpracownikami z MIT (Massachusetts Institute of Technology), kończy rozpoczętą w 1949 budowę komputera Whirlwind. Został zbudowany dla biura badań marynarki wojennej USA. Jego przeznaczeniem jest wykonywanie zadań w czasie rzeczywistym, tzn. wyniki operacji są przedstawiane prawie natychmiast na ekranie. Jest w stanie wykonać 500000 operacji dodawania lub 50000 mnożenia w ciągu sekundy. Whirlwind pierwotnie zbudowany był z 3300 lamp i 8900 kryształowych diod. Zajmuje powierzchnię 2500 stóp kwadratowych. Dodatkowo w komputerze wykorzystany został wynalazek Forrestera z 1949 roku - pamięć oparta na żelaznych rdzeniach, opatentowana w 1956 roku.

Rok 1952
Wbrew panującym opiniom UNIVAC I przewiduje w wyborach prezydenckich przygniatające zwycięstwo prezydenta Dwighta Eisenhowera nad Adlaiem Stevensonem.

Rok 1953
IBM produkuje komputer o nazwie 650, pierwszy wytwarzany masowo. Do czasu wycofania z rynku w 1969 roku sprzedano 1,5 tysiąca sztuk.
American Arlines instalują utworzoną przez IBM pierwszą dużą sieć baz danych, łączącą 1,2 tysiąca dalekopisów

Rok 1954
Jack Tramiel zakłada firmę Commodore. Zajmie ona czołową pozycję w produkcji komputerów osobistych. Najbardziej znane maszyny tej firmy to oczywiście Commodore 64, VIC20 oraz seria komputerów Amiga. Na początku jednak firma zajmuje się naprawą maszyn do pisania.

Rok 1955
2 października komputer ENIAC zostaje ostatecznie wyłączony i zdemontowany.

Rok 1956
IBM opracowuje pierwszy twardy dysk, nazywany RAMAC 350. Jego pojemność to 5MB, natomiast cena - milion dolarów.
Programiści IBM tworzą język programowania FORTRAN. MANIAC I jest pierwszym komputerowym programem, który pokonał człowieka w grze w szachy. W laboratoriach MIT ukończony zostaje pierwszy komputer tranzystorowy. Jest to TX-O (Transistorized Experimental Computer). Komputery oparte na tranzystorach rozpoczynają drugą generację.

Rok 1958
Bell Telephone prezentuje pierwsze modemy. Jego prędkość to 300 bitów na sekundę. Naukowcy z Laboratorium Bella wynajdują laser. Wynalazcy z Fairchild Semiconductor i Texas Instruments (są to m.in. Jean Hoerni, Kurt Lehovec, Jack Kilby oraz Robert Noyce) niezależnie pracują nad układem scalonym. W lutym 1959 r. Jack Kilby, z Texas Instruments, zgłosi patent opisujący, jak prosty obwód - złożony z dwóch tranzystorów - zrobić na jednym kawałku germanu. Za swoje osiągnięcie otrzyma w roku 2000 Nagrodę Nobla. Jednak bardziej obiecująca technologia powstanie nieco później w konkurencyjnej firmie Fairchild Semiconductor, gdzie Robert Noyce opracuje technikę tzw. integracji planarnej. Ta technologia lepiej nadaje się do budowania układów scalonych na płytkach z krzemu niż germanu. Właśnie ten wynalazek doprowadzi do współczesnej dominacji krzemu w światowej elektronice. Robert Noyce - w wielu źródłach wymieniany jako pierwszy twórca układu scalonego, jeden z założycieli firmy Intel, która dziś jest największym producentem mikroprocesorów na świecie - nie doczekał jednak decyzji komitetu noblowskiego. Zmarł 3 czerwca 1990 r. Zostaje opracowany język ALGOL (z ang. ALGOrithmic Language), początkowo nazywany International Algebraic Language (IAL). Jednak dopiero w roku 1960 zostanie przedstawiona formalna składnia języka (przez to język będzie nazywany ALGOL 60).

Rok 1959
Korzystając z liczydeł, chiński profesor Lee Kaichen wykonuje obliczenia szybciej od komputera w Seattle, Nowym Yorku i Taipei. Grace Maurray Hopper i Charles Philips tworzą COBOL.
John McCarthy i Marvin Minsky zakładają Laboratorium Sztucznej Inteligencji na MIT. Xerox wprowadza na rynek pierwszą komercyjną kopiarkę.

Rok 1960
Firma Digital Equipment Corporation tworzy PDP-1, pierwszy komercyjny komputer wyposażony w klawiaturę i monitor.

Rok 1961
Koncepcja zastosowania pamięci wirtualnej. Fairchild Semiconductors udostępnia do sprzedaży układ scalony. Komputer Johna Kelly "śpiewa" piosenkę "Daisy Bell".

Rok 1962
People`s National Bank w Wirginii instaluje pierwszy terminal ATM. Niestety, nie odnosi sukcesu, jego twórca zamyka firmę. Studenci z MIT - Stephen (Slag) Russel, Martin (Shag) Graetz i Alan Kotok - napisali pierwszą grę komputerową - Spacewar. Jest ona uruchamiana na komputerze DEC PDP-1. Spacewar jest przeznaczony dla dwóch graczy, przy czym jeden musi zniszczyć drugiego. Gra jest oparta tylko i wyłącznie na trybie tekstowym.
Ivan Sutherland tworzy pierwszy system graficzny - Sketchpad, który potrafi wyświetlać obrazy na ekranie, a nie tylko tekst, jak dotąd.

Rok 1963
Douglas Engelbart opracowuje mysz. Dwadzieścia lat później Macintosh będzie ją wykorzystywał jako standardowy komponent.

Rok 1964
Firma Zenith tworzy pierwszy komercyjny produkt wykorzystujący układ scalony - przyrząd pomagający słyszeć. American Standard Association decyduje, że kod ASCII będzie standardem transferu danych.

Rok 1965
Digital Equipment Corporation buduje pierwszy minikomputer - PDP-8, który kosztuje 18 000 dolarów.
Zostaje stworzony uproszczony język, programowania BASIC, który stanie się standardowym językiem programowania PC.

Rok 1967
IBM tworzy pierwszą dyskietkę. Jej rozmiar to 8 cali. Opracowany zostaje język programowania LOGO. Został napisany z myślą głównie o dzieciach i początkujących użytkownikach komputera.

Rok 1968
Powstaje firma Intel.
Po raz pierwszy komputer (HAL 9000) bierze udział w filmie. Jest to 2001: Odyseja kosmiczna Stanleya Kubricka. "Śpiewa" piosenkę "Daisy Bell", którą komputer Johna Kelly "zaśpiewał" siedem lat wcześniej. Przyjęty zostaje 6-cyfrowy format zapisu daty (RRMMDD). Decyzja ta będzie przyczyną problemu roku 2000.

Rok 1969
Intel zapowiada pamięć RAM o pojemności 1KB (kilobajt). Jest to wielkość znacznie przewyższająca poprzednie układy tego typu. Firma Honeywell wprowadza H316, "komputer do kuchni" - pierwszy komputer do domu. Startuje ARPAnet, prekursor Internetu. Terminale TAM są coraz powszechniej używane w bankach. Debiutuje pamięć "bąbelkowa", która pozwala zachować dane po wyłączeniu zasilania. Kenneth Thomson i Dennis Ritchie rozpoczynają pracę nad systemem UNIX. Jego pierwsza wersja, napisana w asemblerze, przeznaczona jest dla komputera PDP-7 firmy DEC. System UNIX stanie się jednym z najczęściej używanych systemów operacyjnych na świecie.

Rok 1970
Xerox tworzy centrum badawcze w Palo Alto. Na rynek trafia pierwsza komputerowa drukarka uderzeniowa. Pracownicy Intela wynajdują pamięć ROM (Read Only Memory - pamięć bez możliwości zapisu). Technologia ta pozwala na przechowywanie informacji nawet po odłączeniu komputera od źródła prądu. Kenneth Thompson tworzy język programowania B - przodka języka C.

Rok 1971
Firma Texas Instruments prezentuje pierwszy kieszonkowy kalkulator.
Pojawiają się pierwsze drukarki igłowe.
Niklaus Wirth tworzy język programowania PASCAL.
W Indiach powstaje pierwsze oprogramowania do rozpoznawania mowy - Hearsay.
INTEL wypuszcza pierwszy czterobitowy procesor i4004 (108khz). Zajmujący powirzchnię 12 mm2
Dennis Ritchie z Bell Labs. tworzy, na podstawie języka B, język programowania C. Ma on budowę strukturalną, tak jak Pascal czy Modula, ale jednocześnie umożliwia pisanie na niskim poziomie. Język C stanie się jednym z najczęściej używanych, zarówno do tworzenia systemów operacyjnych, jak i zwykłych aplikacji.

Rok 1972
29 listopada Nolan Bushnell oraz Al Alcorn przynieśli do jednego z kalifornijskich barów dziwne urządzenie. Był to pierwszy komercyjny automat do gier video. Można było na nim zagrać w grę PONG, która stała się ogromnym hitem. Twórcy urządzenia wkrótce po tym wydarzeniu, zakładają własną firmę - Atari - wkrótce jednego z największych producentów komputerów domowych i automatów do gier.
24 sierpnia Intel wypuszcza mikroprocesor 8008. Jest to 8-bitowy układ o częstotliwości zegara 200 kHz. Może wykonać 300000 instrukcji na sekundę i zaadresować 16KB pamięci. Procesor ten zawiera 3500 tranzystorów.
Ray Tomlinson tworzy program do wysyłania listów elektronicznych e-mail. To właśnie on zadecydował o użyciu znaku @ w adresie poczty elektronicznej.

Rok 1973
Naukowcy z Xerox PARC tworzą eksperymentalny komputer osobisty Alto, korzystający ze środowiska graficznego, sterowanego myszą.

Rok 1974
18 czerwca Intel przedstawia mikroprocesor 8080, ulepszoną wersję modelu 8008. Jego cena to 360 dolarów. 8080 jest 5 razy szybszy od swojego poprzednika. Potrafi zaadresować 64KB pamięci.

Rok 1975
Prezentacja pierwszego komputera osobistego Altair 8800 (dla którego Bill Gates i Paul Allen opracowują oprogramowanie).
Powstanie pierwszego ekranu ciekłokrystalicznego.
Bob Metcalfe z Xerox wymyśla Ethernet.
Powstaje pierwszy edytor tekstu.
IBM prezentuje drukarkę laserową.
Kwiecień - Dwaj dziewiętnastolatkowie zakładają Microsoft w swoim własnym garażu w Albuquerque, Nowy Meksyk

Rok 1976
Kildall tworzy CP/M
IBM prezentuje pierwszą drukarkę atramentową.
Powstaje firma Apple Computer. Steve Jobs i Steve Wozniak budują komputer Apple I. Udaje im się sprzedać 200 sztuk w cenie 666,66 dolarów każda.

Rok 1977
Apple wprowadza Apple II, pierwszy montowany komputer osobisty. Jest on w stanie wyświetlać kolorową grafikę. W pamięci ROM zawarty jest interpreter języka BASIC. Sercem komputera jest mikroprocesor 6502, pojemność pamięci RAM wynosi 4KB. Cena urządzenia to około 1300 dolarów.
Commodore wypuszcza komputer osobisty PET 2001. Zbudowany jest na bazie mikroprocesora 6502, posiada 4KB pamięci RAM, 14KB ROM oraz potrafi wyświetlać kolorową grafikę. PET stanie się bardzo popularnym komputerem, nawet do tego stopnia, że aby go otrzymać będzie trzeba czekać 5 miesięcy. Cena urządzenia to ok. 600 dolarów.

Rok 1978
INTEL wypuszcza 16 bitowe procesory 8086 (o częstotliwości zegara 4,77 MHz, zbudowany jest z 29000 tranzystorów w technologii 3 mikronów, potrafi zaadresować 1MB pamięci) i 8088(zewnętrznie okrojony do 8 bitów).
APPLE wypuszcza stacje dyskietek do APLLE II.
Na rynek wchodzi tani TANDY TRS-80.
Atari wprowadza na rynek swoje pierwsze komputery domowe. Są to modele 400 oraz 800. Charakteryzują się one zaawansowanymi układami graficznymi i dźwiękowymi. Oba urządzenia wyposażone są w mikroprocesor MOS 6502. Różnią się praktycznie tylko ilością posiadanej pamięci RAM - Atari 400 ma 16 KB, a Atari 800 48 KB.

Rok 1979
Motorola wprowadza mikroprocesor 68000, który zostanie użyty m.in. w komputerach Macintosh. Jest to jeden z najbardziej wydajnych układów 16-bitowych, składa się z 68 tys. tranzystorów.
W maju zaprezentowany zostaje pierwszy arkusz kalkulacyjny - VisiCalc. Jego twórcami są Don Bricklin oraz Bob Franston. W samym roku 1980 zostanie sprzedanych 900 tys. kopii programu.

Rok 1981
Adam Osborne tworzy pierwszy udany komputer przenośny - Osborne 1. Waży on "jedynie" 12kg. Został zbudowany na bazie mikroprocesora Z-80, posiada 64Kb pamięci RAM i korzysta z systemu operacyjnego CP/M. Cena urządzenia jest stosunkowo niska - 1795 dolarów. Dodatkowo Osborne dodaje do swojego komputera dużą ilość wartościowego oprogramowania, m.in. WordStar, SuperCalc, BASIC. Niestety popełnia bardzo duży marketingowy błąd: zapowiada komputer Osborne 2, kiedy model pierwszy sprzedaje się znakomicie i jest na niego duże zapotrzebowanie. Przez to sprzedaż Osoborne 1 drastycznie spada i firma Osbornea bankrutuje.
12 sierpnia IBM przedstawia swój pierwszy komputer osobisty - IBM 5150 PC. Zawiera on procesor Intel 8088, 64KB pamięci RAM, 40 KB ROM oraz jedną stację dyskietek 5,25 cala. Na komputerze zainstalowany jest system MS-DOS Microsoftu. Cena urządzenia waha się od 3000 do 6000 dolarów. Dzięki swojej polityce udostępniania innym firmom licencji na produkcję podobnych maszyn, IBM stworzy standard przemysłowy. W ciągu 4 lat przyniesie to firmie zyski w wysokości 4,5 mld. dolarów.

Rok 1982
Commodore rozpoczyna sprzedaż komputera Commodore 64. Wyposażono go w procesor 6510, 64KB RAM, 20KB ROM, Microsoft BASIC, doskonałą grafikę i dźwięk. Początkowa cena urządzenia to 600 dolarów, jednak potem obniżono ją do 200 dolarów. Commodore 64 zostanie sprzedany w ilości ok. 20 milionów sztuk, stając się niepokonanym liderem w tej dziedzinie.
Peter Norton tworzy pierwszą wersję programu Norton Utilities. Intel wprowadza mikroprocesor 80286 taktowany zegarem 6 MHz. Używa on 16-bitową szynę danych, zbudowany jest ze 134 tys. tranzystorów. Dzięki trybowi chronionemu możliwe jest użycie do 16MB pamięci. Procesor wspiera wielozadaniowość. ZX Spectrum, kolejny model firmy Sinclair Research, trafia do sprzedaży. Dostępne są dwie wersje urządzenia - z 16 i 48KB RAM. Jak na sprzęt tej klasy Spectrum posiada zupełnie niezłą grafikę i przyzwoity BASIC. Komputer stanie się bardzo popularny, a ilością oprogramowania będzie ustępował tylko Commodore 64.

Rok 1983
Apple prezentuje pierwszy komputer z graficznym interfejsem użytkownika i myszą o nazwie Lisa. Od tej pory myszy stają się standardowym wyposażeniem komputerów.
IBM sprzedaje PC XT, który jako pierwszy ma wbudowany dysk twardy i jednocześnie prezentuje PC Jr.
Lotus Development przedstawia arkusz kalkulacyjny Lotus 1-2-3 przeznaczony dla komputera IBM PC. Zastąpi on program VisiCalc, odnosząc ogromny sukces.
Microsoft zapowiada system Interface Manager (potem nazwa zostanie zmieniona na Windows) i zapowiada jego premierę na kwiecień 1984.
Microsoft wprowadza MS-DOS 2.0. Został on napisany zupełnie od nowa. Innowacje w stosunku do wersji poprzedniej to m.in. wsparcie dla dysków twardych o pojemności 10MB, drzewiasta struktura systemu plików.
Microsoft ogłasza premierę edytora tekstu Microsoft Word 1.0, który stanie się najpopularniejszym narzędziem tego typu. Jego cena to 375 dolarów, lub 475 w komplecie z myszą Microsoft Mouse.

Rok 1984
Budowane są modemy o prędkości 2400 bajtów.
Hewlett-Packard prezentuje pierwszą laserową drukarkę osobistą LaserJet.
22 stycznia, podczas trwania meczu o Superbowl, wyemitowana zostaje 60-sekundowa reklamówka prezentująca nowy produkt Applea - komputer Apple Macintosh. Urządzenie jest zbudowane na bazie mikroprocesora Motorola 68000 i posiada 128KB RAM. Interfejs użytkownika jest całkowicie graficzny i wymaga użycia myszy. Cena komputera to 2495 dolarów. Odniesie on duży sukces, gdyż już po 6 miesiącach sprzedanych zostanie 100 tys. sztuk. Sam film reklamowy stanie się bardzo popularny mimo, że został wyświetlony tylko raz. Cena jego emisji to 1,5 miliona dolarów.
Wprowadzony zostaje system DNS (Domain Name System - system nazw domen), pozwalający na przydzielanie sieciom łatwych do zapamiętania nazw. Pierwszą zarejestrowaną domeną jest symbolics.com.
Firmy Sony oraz Philips wprowadzają dyski CD-ROM (Compact Disk ROM), które pozwalają na przechowywanie znacznej, jak na owe czasy, ilości danych. Warner Communications, właściciel firmy Atari, postanawia ją sprzedać, gdyż nastawiona na rynek gier video, nie przynosi już oczekiwanych zysków. Nowym właścicielem staje się Jack Tramiel, założyciel Commodore Business Machines, którą porzucił kilka miesięcy wcześniej.

Rok 1985
Microsoft tworzy system Windows 1.0 dla IBM PC.
W Stanach Zjednoczonych pojawia się Nintendo.

Rok 1986
Microsoft wchodzi na giełdę.
NSF zgadza się na utworzenie szkieletu Internetu.
Intel opracowuje swój pierwszy 32 bitowy układ 80386.

Rok 1987
Microsoft przentuje system Windows 2.0 oraz pakiet Microsoft Works, w skład którego wchodzą edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny oraz baza danych.
SINCLAIR prezentuje pierwszego palmtopa CAMBRIDGE COMPUTER Z88

Rok 1988
Microsoft prezentuje system Windows 2.03, którego okna przypominają okna Maca. 2 listopada w Internecie pojawia się pierwszy robak - "Worm". Zaraża on ok. 6 tys. komputerów. Autorem jest Robert Morris Jr., który pragnął zwrócić uwagę na bardzo małe bezpieczeństwo sieci. Fiński student Jarkko Oikarinen tworzy IRC (Internet Relay Chat). Jest to system pozwalający wielu uczestnikom jednocześnie prowadzić dyskusje na żywo.

Rok 1989
Tim Berners tworzy sieć - World Wide Web.

Rok 1990
Intel wprowadza procesor i486.
Windows w wersji 3.0.
Tim Berners-Lee tworzy język HTML (HyperText Markup Language). Sieć WWW używa także stworzonego przez niego protokołu HTTP i adresów URL.
Motorola przedstawia 32-bitowy układ 68040, taktowany zegarem 25 MHz. Mikroprocesor jest zbudowany z ok. 1,2 miliona tranzystorów, zawiera jednostkę zmiennoprzecinkową oraz dodatkową pamięć cache do przechowywania instrukcji.

Rok 1991
5 października ukazuje się pierwsza oficjalna wersja systemu Linux. Jego autorem jest Linus Torvalds, młody student z Finlandii. Linux jest darmowym systemem operacyjnym, rozprowadzanym wraz z kodem źródłowym. Całość oparta jest na specyfikacji POSIX. System stanie się jedną z najpopularniejszych alternatyw dla Windows.
Opracowany zostaje format kompresji grafiki - JPEG (Joint Photographic Experts Group).

Rok 1992
W sklepach pojawia się nowy produkt Microsoftu - Windows 3.1 który stanie się najpopularniejszym systemem okienkowym aż do ukazania się Windows 95. W ciągu zaledwie dwóch miesięcy sprzedano milion kopii programu.
Apple przegrywa z Microsoftem wytoczoną przez siebie kilka lat wcześniej sprawę. Apple twierdził, że Microsoft ukradł ideę graficznego interfejsu użytkownika. Gdyby sprawę wygrał, losy mogłyby się potoczyć ciekawie, być może nie byłoby teraz Windows...

Rok 1993
Mark Andreesson i Eric Bina projektują Mosaic, pierwszą graficzną przeglądarkę internetową.
Pojawia się wersja alfa Windows 95.
Światu pokazany zostaje procesor Intel Pentium, wyprodukowany w technologii 0,8 mikrona. Taktowany jest zegarem 60 MHz, lub 66 MHz. Układ zawiera ok. 3,1 miliona tranzystorów. W roku 1994 odkryty zostanie błąd w budowie procesora, powodujący nieprawidłowe wykonywanie obliczeń.
Microsoft wydaje system Windows NT. Ponieważ jest w niego wbudowany system DOS, nie ma już potrzeby kupna oddzielnej kopii.

Rok 1994
Powstaje system nawigacji satelitarnej GPS. Iomega prezentuje napęd Zip. Marc Andreesson pomaga założyć firmę Netscape. Commodore Computers, producent popularnego Commodore 64, ogłasza upadłość. Studenci uniwersytetu Stanford - Jerry Yang i David Filo - tworzą bazę stron internetowych. W ten sposób powstaje jeden z największych katalogów - Yahoo!

Rok 1995
Pojawiają się monitory z płaskim ekranem. Powstaje w pełni wytworzony przez komputer film Toy Story. Microsoft wprowadza pakiet Office 95. Następuje standaryzacja technologii DVD. Netscape wchodzi na giełdę. 24 sierpnia odbywa się premiera systemu Windows 95 (nazwa kodowa Chicago). Staje się on wielkim przebojem i w ciągu zaledwie 4 dni sprzedanych zostaje 4 miliony kopii. Nad systemem pracowało 300 programistów, wynikiem czego jest kod złożony z 10 milionów linii. Aby sprostać wymaganiom klienta, Microsoft udostępnił pomoc techniczną, złożoną z 1600-osobowej załogi. Sun Microsystems przedstawia obiektowy język programowania Java, który z założenia ma być niezależny od platformy uruchomieniowej. ESCOM ogłasza utworzenie podległej firmy Amiga Technologies w Niemczech. Jednym z pierwszych produktów jest Amiga 4000T, wyposażona w procesor Motorola 68040 25 MHz (lub 50MHz-owa Motorola 68060), 2 MB chip RAM, dysk twardy o pojemności 1GB oraz system operacyjny AmigaOS 3.1. W listopadzie Intel wypuszcza procesory Pentium Pro, taktowane zegarami 150 MHz, 180 MHz i 200 MHz. Układy zbudowane są z 5,5 miliona tranzystorów.

Rok 1996
Debiutuje Palm Pilot. Na rynku pojawiają się nowe produkty Microsoftu: systemy Windows NT 4.0 i Windows CE, przeznaczony dla komputerów kieszonkowych oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 3.0, mająca konkurować z produktem Netscapea. powstają pierwsze naprawdę konkurencyjne dla PENTIUM procesory CYRIX MII oraz AMD K6

Rok 1997
Dostępne pierwsze odtwarzacze DVD. IBM buduje komputer Deep Blue, któremu udaje się dwa razy pokonać szachowego mistrza świata Garry Kasparova. Mimo, że maszyna miała mało wspólnego ze sztuczną inteligencją, udowodniła że komputery są w stanie pomagać ludziom w rozwiązywaniu bardzo skomplikowanych problemów. Apple wydaje system operacyjny Mac OS 8.0 przeznaczony dla komputerów Macintosh. Jego początkowa cena to 99 dolarów.

Rok 1998
Firma Diamond Multimedia wprowadza pierwszy odtwarzacz MP3. 6 maja odbywa się premiera komputera iMac firmy Apple. Jest on przeznaczony głównie dla początkujących i zoptymalizowany szczególnie do pracy w Internecie. Nie jest to maszyna bardziej zaawansowana od innych, ale wyróżnia ją całkiem nowa stylizacja: kolorowe, półprzezroczyste obudowy, przyciągające oryginalnością i estetyką wykonania. Komputer składa się z procesora PowerPC G3 233 MHz, 32MB RAM, 15-calowego monitora. Microsoft wydaje system operacyjny Windows 98. Nie wprowadza on wielu innowacji w stosunku do wersji z 95 roku. Jest jednak zintegrowany z przeglądarką internetową Internet Explorer. Będzie to ważny atut przeciwko potentatowi w sprawie antymonopolowej. W roku 1999 pojawi się druga edycja systemu. America Online wykupuje firmę Netscape Communications za ok. 4,2 miliarda dolarów. powstaje tania alternatywa PENTIUM II CELERON oraz konkurencyjne AMD K6-2 oraz AMD K6-III 3DNow!

Rok 1999
Intel wprowadza procesor Pentium III. Każdy układ zawiera unikalny numer identyfikacyjny, który można sprawdzić za pośrednictwem Internetu. Wzbudza to wiele kontrowersji i powszechnie uważane jest za poważny cios w prywatność nabywców. AMD w odpowiedzi na Pentium III wydaje układ Athlon, który w większości testów wypada lepiej niż jego konkurent. Dzięki temu następuje znaczny spadek cen procesorów. Steve Jobs, prezes Applea, przedstawia notebooka iBook. Maszyna kosztuje w USA niecałe 1600 dolarów. Komputer wyposażono w 300 - megahercowy procesor G3, 12,1-calowy kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny, 32MB pamięci RAM i dysk twardy o pojemności 3,2 GB. Coraz więcej mówi się o problemie roku 2000. Wszystkie uprzemysłowione państwa traktują go bardzo poważnie i wydają ogromne sumy pieniędzy na niedopuszczenie do jakichkolwiek nieprawidłowości. Jednak oczekiwana "katastrofa" nie nadchodzi, nie widać praktycznie żadnych skutków.

Rok 2000
W maju przełamana zostaje bariera 1 GHz w procesorach dla domowych PeCetów. Jako pierwszy prezentuje AMD swój Athlon 1GHz. Szef Microsoftu - Bill Gates - rezygnuje ze stanowiska CEO. Postanawia zająć się wyłącznie pisaniem programów, a nie - jak dotąd - uczestniczyć w wielu procesach sądowych i zajmować się polityką. Jego miejsce zajmuje współzałożyciel firmy - Paul Allen. IBM tworzy superkomputer Blue Gene, następcę Deep Blue. Jest on tysiąc razy szybszy od poprzednika i pracuje z prędkością 1 PetaFLOP. Jest to najwydajniejsza maszyna na świecie. 14 lutego odbywa się odkładana premiera systemu Microsoft Windows 2000. 14 września Microsoft prezentuje system operacyjny Windows Millennium. W lutym AMD przedstawia nowy procesor Athlon taktowany zegarem 1,1 GHz. W odpowiedzi na to Intel jeszcze w tym samym miesiącu prezentuje układ 1,5 GHz. 15 lipca Microsoft prezentuje nowy język programowania - C# (C sharp).

Rok 2001
25 października - Microsoft prezentuje nowy system operacyjny Windows XP

Rok 2002
7 stycznia - AMD wprowadza nowy procesor AMD Athlon XP 2000+ Procesor Intel Pentium 4, już teraz dostępny w wersjach o szybkości do 2,40 GHz, jest następnym krokiem na drodze rozwoju technologii procesorów do komputerów desktop. Zaprojektowany w mikroarchitekturze Intel NetBurst procesor Pentium 4 oferuje jeszcze wyższą niż dotychczas moc obliczeniową. Utworzony w oparciu o technologię 0,13 mikrometra procesor Pentium 4 zapewnia znaczny skok wydajności - wykorzystaj jego moc w domu i w firmie do wszystkich wykonywanych zadań Zastosowanie w komputerach domowych znajdują nowe pamięci operacyjne DDR (na magistrali 266 MHz) oraz RAMBUS (800 MHz).
online : 1 użytkownik, dziś odwiedziło : 52 osoby
Zgodnie z nowelizacją ustawy o Prawie Telekomunikacyjnym informujemy, że strona krokos.net.pl w swoim działaniu korzysta z zapisywanych informacji w postaci ciasteczek (ang. cookies).
Szlachetna Paczka
powered by scms © 2004 - 2024 design by sid